Dit burgerinitiatief wordt mede mogelijk gemaakt door:

Contact met de initiator?

Mail met rolf@amstelboats.nl of bel 06-25177728

fdsf

 
Hoogste tijd dat onze overheid transparant gaat handelen!

Het probleem...

Of het nu om een kap-, bouw-, evenement-, exploitatie- of zelfs een tuinkabouter-vergunning gaat, de bureaucratische molen is veelal onvermijdelijk en als het een beetje tegen zit volgen ook lange juridische procedures. Oorzaak is in 9 van de 10 gevallen: vage c.q. niet transparante vergunningsvoorwaarden, ambtelijke willekeur, z.g. “routinematig” handelen, persoonlijke voorkeur en/of misbruik van discretionaire bevoegdheid.

Lees verder...

 
Burgerinitiatief ondertekenen

Met het invullen van onderstaand formulier verklaart u voorstander te zijn van een “bestuursrechtelijke transparantieverplichting voor vergunningen”. Uw gegevens zijn uitsluitend bestemd voor dit burgerinitiatief en worden onder geen enkel beding verstrekt aan derden.

 
De Tweede Kamer

Trijber wil het burgerinitiatief met 40.000 handtekeningen overhandigen aan de verantwoordelijke leden van de Tweede Kamer. Hij roept daarom iedereen op dit burgerinitiatief te tekenen.

Wie is de initiator?

Rolf Trijber is al jaren in gevecht met de Gemeente Amsterdam (zie de tijdlijn op amstelboats.nl) over diversen exploitatie vergunningen voor duurzame rondvaartboten.

 

Trijber heeft het onrechtmatige rondvaartbeleid juridische aangevochten en is door het Europese Hof van Justitie en de Raad van Staten volledig in het gelijk gesteld.

 

Ondanks deze winst is Trijber c.q. Amstelboats nog steeds niet fatsoenlijk schadeloos gesteld en dendert het David tegen Goliath gevecht nog altijd voort. Dit bizarre gevecht gaat zijn 9e jaar in!

 

"Samen kunnen we wat doen aan de nodeloze bureaucratie en de rechtsongelijkheid rondom vergunningen".